TEVÉKENYSÉG

Konzerváló fogászat

• Szájvizsgálat
• Amalgám tömés
• Fényrekötő kompozit tömés front fogak
• Fényrekötő kompozit tömés kis és nagy őrlő fogak
• Arany inlay porcelán leplezéssel
• Arany inlay
• Barázdazárás
• Csonkfelépítés fkg csappal / radix anker
• Parapulpális csap
• Gyökérkezelés-trepanáció
• Gyökércsatorna gyógyszeres lezárása
• Gyökérkezelés + gyökértömés

Esztétikai fogászat

• Fogfehérítés karbonátos, roncsolásmentes
• Fogékszer

Protetika

• Harapás beállítás, becsiszolás
• Porcelánleplezésű fém korona
• Porcelánleplezésű arany korona
• Ideiglenes korona készítése rendelőben
• Ideiglenes korona készítése technikusnál
• Teljes fogpótlás állcsontonként
• Fémlemezes fogsor műfogakkal
• Fémlemezes fogsor kombinált munkához
• Fazetta javítása
• Fogsor alábélelés
• Fogsor javítás
• Koronalevétel (fogpótlás készítését megelőzően ingyenes)
• Csapos műcsonk

Parodontológia

• Ultrahangos depurálás, szájhigiéniai kezelés
• Parodontális pakolás
• Parodontális küret
• Szájnyálkahártya kezelése
• Gingivectomia (quadransonként)

Gyermekfogászat

• Tejfog tömés
• Tejfog gyökérkezelés
• Tejfog extractio
• Elcsiszolás

Szájsebészet

• Extractio
• Foghúzás feltárásból
• Bölcsesség fog extractio
• Radix extractio
• Radix extractio feltárásból
• Gyökércsúcs resectio
• Periapicalis küret
• Impaktált fog eltávolítása feltárásból
• Incisio és drain
• Frenulumplastica
• Lágyrészsérülés ellátása
• Frenulectomia
• Alveolus korrekció
• Implantáció
• Nyálkahártya-elváltozás kezelése

Digitális röntgen felvétel készítése

Orálkamerás felvétel készítése

Dr. Németh Imre fogszakorvos